+386 (0)7 457 44 70
info@univerzal.si
0

  Projekt nakupa novega CNC stružnega centra

  Projekt nakupa novega CNC stružnega centra

  Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje - Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.
  Opis projekta: V sklopu projekta bomo povečali zmogljivosti našega podjetja z nakupom naprednega CNC stružnega centra.

  Pričakovani cilji projekta:
  • Posodobiti, digitalizirati in avtomatizirati proizvodni proces,
  • Povečati proizvodne zmogljivosti podjetja za vsaj 20%,
  • Povečati konkurenčnost in dodano vrednost na zaposlenega za vsaj 15% do leta 2025 (glede na leto 2022),
  • Olajšati delo zaposlenim in izboljšati njihovo delovno okolje.
  • Zmanjšati porabo električne energije v proizvodnji na proizvedeni izdelek vsaj za 15% do leta 2025.
  • Zmanjšati količino izpustov CO2 v proizvodnji na proizvedeno količino izdelkov.
  • Zmanjšati količino odpadnega materiala, čistil, olj in maziv.
  • Zmanjšati porabo surovin in materialov za vsaj 15% do leta 2025 ob enaki proizvedeni količini izdelkov.
  • Podjetje bo povečalo uporabnost materiala, ki je v mnogih primerih namenjen za odpad,  za izdelavo drugih izdelkov in omogočilo ustrezno zbiranje in nadaljnjo predelavo neuporabljenih materialov.
  • Podjetje bo proizvajalo izdelke, ki se v veliki večini lahko reciklirajo v celoti (kovine), z uporabo strojev in naprav, ki se po koncu življenjske dobe lahko reciklirajo v več kot 97%.
  Vrednost projekta: 121.800,00 eur
  Vrednost sofinanciranja EU: 91.350,00 eur
  Trajanje projekta: julij 2023 – september 2024


  Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost je tukaj.
  Povezava na spletno stran Evropska sredstva je tukaj.
  0
  Prijava / Registracija