Zakaj mi?

Našim kupcem zagotavljamo visoko kakovostne izdelke in storitve, od razvoja proizvoda do izdelave.

» Prilagodljivost
» Hitrost
» Kakovost

Kakovost

  Univerzal
Za učinkovito vodenje kakovosti in doseganje zastavljenih ciljev podjetje vzdržuje in stalno izboljšuje certificiran sistem vodenja kakovosti skladen s standardom ISO 9001.

Zagotavljanje kakovosti proizvodov uresničujemo z usposobljenimi sodelavci, s preverjenimi postopki ter z najsodobnejšo opremo.

Proizvodni proces se skrbno načrtuje in izvaja po izdelanih postopkih in navodilih, ki opredeljujejo vse potrebne pogoje za obvladovano in uspešno izvedbo.

Opredeljena je politika kakovosti z namenom učinkovitega vodenja kakovosti. S politiko kakovosti, ki je sestavni del strateške politike podjetja so postavljena načela, ki zagotavljajo obstoj in napredek podjetja ter je opredeljena s konkretno imenovanimi cilji:
  • izpolnjevanje zahtev in pričakovanj kupcev,
  • razvoj kadrov in stalno usposabljanje vseh zaposlenih,
  • dobre reference in ugled podjetja,
  • izpolnjevanje zahtev zakonodaje, predpisov in standardov.